Książka Słowianie Połabscy, Praca zbiorowa, red.: Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik
Książka Słowianie Połabscy, Praca zbiorowa, red.: Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik

Książka Słowianie Połabscy, Praca zbiorowa, red.: Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik

Last items in stock
zł69.90
VAT included 1-3 dni roboczych

tag_faces 70 points in the loyalty program

Description

Pierwsza od lat w Polsce zbiorowa publikacja naukowa poświęcona Słowiańszczyźnie
Połabskiej, podsumowująca aktualny stan wiedzy badaczy z Polski i Niemiec religia,
wojskowość, osadnictwo, kultura materialna Słowian zasiedlających niegdyś tereny
dzisiejszych wschodnich Niemiec.
Zbiór artykułów po konferencji pt. Słowianie Połabscy, która odbyła się w Muzeum
Początków Państwa Polskiego w dniach 25-26.10.2019 r. oraz katalog zabytków wystawy o tym samym tytule.

Spis treści

Wprowadzenie

Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik, Słowo wstępu do tomu / 7
Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik, Wystawa „Słowianie połabscy” / 13

Artykuły

Felix Biermann, Osady otwarte, miejsca handlowe i grody —osadnictwo Słowian w północno-wschodnich Niemczech / 25
Normen Posselt, Słowianie i ich sąsiedzi — kontakty dalekosiężne i wymiana w północno-zachodniej Słowiańszczyźnie / 49
Łukasz Kaczmarek, Połabszczyzna a Wielkopolska. Relacje pomiędzy Słowianami połabskimi a grupami zamieszkującymi obszar Wielkopolski we wczesnym średniowieczu / 75
Philipp Roskoschinski, Miecz, tarcza, włócznia i topór — wojskowość Słowian północno-zachodnich / 91
Paweł Szczepanik, Przedchrześcijańska religia Słowian połabskich / 121
Uwe Michas, Słowiański kompleks grodowo-osadniczy w Spandau / 139
Fred Ruchhöft, Arkona — święte miejsce Słowian zachodnich / 155

Katalog zabytków / 173
Bibliografia / 227

Product Details

1 Item

Reviews (0)

No reviews

You might also like